新疆时时彩四星通走势图|新疆时时彩冷号|

2020. gada 31. janvārī tika izdots jauns Prezidenta Pazi?ojums (“Prezidenta Pazi?ojums 9983”), kas papildināja pa?reizējo P.P. 9645 par ce?o?anas ierobe?ojumiem, papla?inot tos attiecībā uz kopumā se?u valstu pilso?iem. Ierobe?ojumi attiecas tikai uz imigrācijas vīzām un / vai za?ās kartes loterijas uzvarētājiem, tie neattiecas uz neimigrācijas vīzām. Pla?āka informācija ir pieejama ?ajā saitē.

Svarīga informācija vīzu pieprasītājiem saistībā ar jauno koronavīrusu
Cie?i iesakām par vismaz 14 dienām atlikt vīzas interviju vēstniecības Konsulārajā noda?ā sekojo?iem vīzu pieprasītājiem:
1) Personām, kas pēdējo 14 dienu laikā biju?as ?īnas Tautas Republikā, iz?emot Honkongas un Makao speciālos administratīvos re?ionus;
2) Personām, kam konstatēti gripai līdzīgi simptomi; un/vai
3) Personām, kas uzskata, ka vi?as ir vai varētu būt pak?autas inficē?anās riskam ar jauno koronavīrusu.
Par vīzas intervijas atlik?anu netiek iekasēta jauna nodeva, jo samaksātā nodeva ir derīga vīzas pieprasī?anai viena gada laikā vēstniecībā tajā valstī, kurā nodeva samaksāta. Ja Jums ir radu?ies jautājumi par vīzas intervijas atlik?anu, lūdzam sūtīt e-pastu uz [email protected] Informācija par pierakstī?anos vīzas intervijai pieejama arī mājas lapā http://www.oxbzoo.tw/lv/lv-niv-appointmentschedule.asp

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ievērojiet, ka ASV vīzu interviju pieraksts personām, kas nedzīvo Latvijā, ir aizpildīts līdz pat 2020.gada augustam. ASV vēstniecībai Rīgā ir iespējams pierakstīt intervijām pavisam nelielu skaitu vīzu pierasītāju, kas nedzīvo Latvijā. Ja Jūs esiet ārvalstnieks un nedzīvojiet vēstniecības konsulārajā apgabalā – Latvijā - , un Jums nekavējoties nepiecie?ams pierakstīties vīzas intervijai, aicinām vīzu pieprasīt citā ASV vēstniecībā vai konsulātā, kur ir lielāka intervē?anas kapacitāte un iespējama intervija kādā no valodām, kurās Jūs runājat.


Svarīga informācija:  

  • PIRMS turpiniet izveidot kontu un pieslēgties, lūdzam ?oti rūpīgi izlasīt visu informāciju par vīzas pieteikuma procedūru un vīzu nodevu maksājumu procesu saitēs zemāk. Instrukciju neizlasī?ana var radīt jums ievērojamas grūtības un kavēt ASV vīzas sa?em?anu.
  • Lūdzu, ?emiet vērā, ka, maksājot vīzas nodevu, jums ir OBLIGāTI jānorāda CGI numurs maksājuma apraksta lauci?ā. NEpārveidojiet numuru un nepievienojiet nekādu papildu informāciju, citādi jūsu maksājuma identificē?ana būs aizkavēta. ?is numurs jums ir jāsaglabā, un tas būs nepiecie?ams arī, lai pieteiktos vīzas intervijai!

 

Mount Rushmore - South Dakota

Laipni lūdzam ASV Vīzu informācijas dienestā Latvijā. ?ajā tīmek?a vietnē ir pieejama informācija par ASV imigrācijas un neimigrācijas vīzām, kā arī prasības par to pieprasī?anu. Tāpat varat uzzināt, kā samaksāt nodevu par vīzas pieprasī?anu un pieteikties uz vīzas interviju ASV vēstniecībā Rīgā.

?ī tīmek?a vietne ir ASV misijas Latvijā oficiālais informācijas resurss vīzu jautājumos.

新疆时时彩四星通走势图
2012年上证指数记录 什么股票配资平台靠谱 生讯网配资 理财软件 历年上证指数走势图 股票融资平台·杨方配资平台 通程控股股票 股票配资平台排行榜 基金配资 金盈有道配资